Tag Archives: Cinta

Ayat-Ayat Cinta

“Akan kami tunjukkan ayat-ayat Kami dari segenap ufuq dan di dalam diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwasanya Dia (al-Quran) itu Benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?” (QS. Al- Fushshilat:53)

Mohon maaf, jika Anda mengharapkan tulisan saya tentang novel dan film fenomenal karya Habiburahman. Namun isinya berimpitan karena berkaitan dengan cinta… Memang cinta adalah tema abadi. Ia adalah misteri sepanjang zaman, kepada siapa pun cinta itu… Continue reading Ayat-Ayat Cinta

Muhammad SAW: Sang pemilik Maqam Terpuji (Maqam al-Mahmud)

(Ungkapan Cinta di Bulan Maulid)

Dalam syair-syair Maulid yang dikarang oleh para ulama, sering sekali dimulai atau dikutip ayat mulia, yang menggambarkan kedatangan Rasul Mulia SAW, adalah ayat berikut:

Sungguh telah di butang kepadamu seorang Rasul Dari Kaummu Sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. (QS At-Taubah 128)

Berdasarkan Sirah yang paling dikenal, pada hari-hari ini bulan ini, lebih dari 14 abad silam, seorang Insan terbaik terlahir. Seluruh alam bersuka cita menyambut makhluk terbaik ini… Nabi dan Rasul terbaik, Muhammad SAW. Continue reading Muhammad SAW: Sang pemilik Maqam Terpuji (Maqam al-Mahmud)

Mencintai Rasulullah SAW

Assalamu alaika, zain al anbiya-i
(Salam bagimu, wahai hiasan para Nabi)
Assalamu alaika, azkal azkiya-i)
(Salam bagimu, Yang Tersuci dari Orang-orang suci)
….
Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuuri
(Engkau matahari, bulan purnama, cahaya di atas cahaya)

Begitu sebagian untaian shalawat dan syair-syair Maulid yang banyak dibaca di seluruh dunia, sebagai perwujudan cinta dan pujian kepada Nabi k ita Muhammad SAW. Syair-syair di atas adalah gubahan ulama-ulama terdahulu, yang kemudian ditradisikan oleh umat Islam secara turun temurun. Continue reading Mencintai Rasulullah SAW